Interní medicína


Diagnostika a léčba onemocnění dýchacího systému

 • Diagnostika a léčba onemocnění horních cest dýchacích včetně vzdušných vaků (endoskopické, rentgenologické vyšetření, chirurgické ošetření)
 • Diagnostika a léčba onemocnění dolních cest dýchacích (endoskopické vyšetření, odběr hlenu z průdušnice metodou transtracheální aspirace bronchoalveolární laváž, laboratorní vyšetření včetně cytologie a krevních plynů, ultrasonografické a rentgenologické vyšetření)

Diagnostika a léčba onemocnění trávicího systému

 • Konzervativní léčba kolikových onemocnění
 • Diagnostika a léčba dysfágie, onemocnění jícnu, žaludku (gastroskopie, RTG)
 • Diagnostika a léčba průjmu (ultrasonografické vyšetření, absorbční testy, biopsie sliznice střeva)
 • Řešení onemocnění jater
 • Parazitologické vyšetření trusu (včetně stanovení počtu vajíček parazitů na gram trusu metodou McMaster)

Diagnostika a léčba onemocnění kůže

 • Odběry vzorků (seškraby, otisky, biopsie)
 • Vyšetření parazitologické, mikroskopické a cytologické
 • Biopsie kůže a následné histologické vyšetření (ve spolupráci s MVDr.Rybníčkem, laboratoř Idexx)
 • Alergické testy (spolupráce s Dr. Rybníčkem)
 • Terapie sarkoidů (spolupráce s Prof. Knottenbeltem - Anglie)

Diagnostika a léčba onemocnění kardiovaskulárního systému

 • Diagnostika a terapie onemocnění cév a srdce (EKG v klidu i v zátěži, echokardiografické vyšetření, vyšetření krve)
 • Diagnostika intolerance zátěže (endoskopie, EKG v klidu, EKG při zátěži)

Diagnostika a léčba neurologických onemocnění

 • Klinické vyšetření, rentgenologické vyšetření, včetně myelografie
 • Odběry mozkomíšního moku (na stojícím nebo ležícím koni), laboratorní vyšetření mozkomíšního moku (viz laboratorní diagnostika)
 • Box se závěsem

Diagnostika a léčba onemocnění močového aparátu

 • Diagnostika a léčba onemocnění močového aparátu
 • Diagnostika a terapie močových kamenů, onemocnění ledvin a močových cest, ...

Neonatologie, diagnostika a terapie onemocnění hříbat

 • Časná laboratorní diagnostika (hematologické a biochemické vyšetření krve, vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů, stanovení hladiny protilátek)
 • Zobrazovací diagnostika (ultrasonografické, rentgenologické a endoskopické vyšetření)
 • Nepřetržitá 24hodinová péče (kyslíkátor)

Diagnostika a léčba metabolických onemocnění

 • Cushingův syndrom
 • Řešení obesity a insulinové resistence

Diagnostika a léčba onemocnění oka

 • Diagnostika a léčba onemocnění oka
 • Diagnostika a intenzivní terapie poranění očí, rohovkových vředů
 • Řešení měsíční slepoty, nádorů oka (spolupráce s MVDr. Beránkem)

Diagnostika a léčba infekčních onemocnění

 • Odběry vzorků a zajištění serologických, bakteriologických a PCR vyšetření (ve spolupráci se SVS, laboratořemi Tilia laboratories, IDEXX, Laboklin)
 • Izolační box s intenzívní péčí

Preventivní péče

 • Vakcinační a antiparazitární programy
 • Konzultace krmných dávek u nemocných pacientů nebo pacientů v rekonvalescenci

KONTAKTNÍ INFORMACE

VETERINÁRNÍ KLINIKA HM

Nový Dvůr 993
Heřmanův Městec 538 03

Telefon: +420 469 689 000

NONSTOP: +420 605 515 841

E-mail: info@klinikahm.cz

Map