Laboratorní vyšetření


Hematologie

 • Nonstop hematologické vyšetření krve včetně krevního nátěru a detekce parazitů (nátěry z kapilární krve, z buffy coat)
 • detekce krevních parazitů pomocí molekulárních metod (na základě přítomnosti jejich DNA), především ve spolupráci s laboratoří Tilia laboratories, IDEXX, Laboklin

Biochemie

 • Nonstop základní biochemické vyšetření krve
 • Rozšířené vyšetření biochemických parametrů (ve spolupráci s laboratořemi IDEXX, Laboklin, nemocnice Chrudim)
 • Vyšetření moče včetně močového sedimentu, frakční exkrece elektrolytů, stanovení parametrů gGT/kreatinin v moči, UP/UC v moči, SDMA, ...

Acidobazická rovnováha

 • Nonstop vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů

Cytologie

 • Otiskové preparáty, vyšetření peritoneální a pleurální tekutiny, cytologie bronchoalveolární laváže nebo hlenu z průdušnice, kloubní synovie, mozkomíšního moku
 • Barvení Dip Quick, barvení May-Grünwald, Giemsa-Romanowski (detekce žírných buněk-mastocytů a hemosiderofágů v bronchoalveolární laváži)
 • Na šetrnou přípravu cytologických preparátů je k dispozici cytocentrifuga (využívána především pro získání kvalitních preparátů z málobuněčných tekutin, např. mozkomíšní mok, kloubní tekutina, ...)

Mikrobiologie

 • Mikrobiologická vyšetření stěrů, punktátů, tělních tekutin (ve spolupráci s laboratořemi IDEXX, Laboklin, SVÚ Hradec Králové)
 • Vyšetření pomocí molekulárních metod- PCR, kdy dochází k záchytu patogenů i v případech předchozího zaléčení antibiotik či z materiálů s nízkou koncentrací patogenů (mozkomíšní mok, kloubní tekutina, peritoneální tekutina, …) ve spolupráci především s laboratoří Tilia Laboratories)
 • Serologická vyšetření krve (herpesviróza, infekční anémie, virová arteritida koní, borelióza, chřipka, vozhřivka,... ve spolupráci s laboratořemi IDEXX, Laboklin, SVÚ Hradec Králové a SVÚ Praha)

Parazitologie

 • Vyšetření trusu včetně metody McMaster (kvantitativní stanovení počtu vajíček parazitů na gram trusu)

Vyšetření moče včetně močového sedimentu

 • Makroskopické zhodnocení, specifická hmotnost, papírek zkouška s kyselinou sulfosalicylovou, stanovení poměrů UP/UC, frakční exkrece elektrolytů, SDMA

Další vyšetření

 • Histologické a histopatologické vyšetření (ve spolupráci s laboratoří IDEXX, Laboklin, BioCyt, Novopath)
 • Genetické testování (ve spolupráci s laboratoří Tilia laboratories, Laboklin, IDEXX)

KONTAKTNÍ INFORMACE

VETERINÁRNÍ KLINIKA HM

Nový Dvůr 993
Heřmanův Městec 538 03

Telefon: +420 469 689 000

NONSTOP: +420 605 515 841

E-mail: info@klinikahm.cz

Map